מדיניות משלוחים

 1. אספקת המוצרים:
  1. תיאום משלוח המוצרים יבוצע באמצעות האתר ו/או בשיחה טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות, בהתאם לנתונים שמסרו המשתמשים ובהתאם לזמינות שירותי המשלוחים.
  2. שעות אספקת המוצרים יהיו משעה 8:00 ועד שעה 18:00 בימים א' – עד ה' ומשעה 6:00 עד 12:00 בצהריים בימי ו'.
  3. אספקת המוצרים תתבצע לאזורי המשלוח המוגדרים של החברה, בהתאם לרשימה המופיעה בקישור הבא:
  4. מחיר המשלוח ייקבע בהתאם ליעד, ויוצג לאחר הזנת הכתובת למשלוח. ייתכן שוני בתעריפים, בהתאם לכתובת המשלוח. החברה אינה מתחייבת לבצע משלוח מוצרים מחוץ לאזורי המשלוח.
  5. ככל ובוצעה הזמנה לכתובת המצויה מחוץ לאזורי המשלוח, על המזמין ובאחריותו לדאוג לאיסוף ההזמנה מכתובת החברה (רח' ספיר יוסף 7, ראשון לציון) במסגרת זמני האיסוף אשר תואמו עמו.
  6. אספקת המוצרים תבוצע החל משעתיים ועד חצי שעה לפני שעת האספקה שסוכמה (להמחשה, הזמנה לשעה 12:00 תימסר בין השעות 10:00 ועד 11:30). הזמנות באיסוף עצמי יאספו עד חצי שעה לפני סיום פעילות שירות הלקוחות באותו יום. איסוף עצמי בימי ו' הינו בתיאום מראש בלבד.
  7. אספקת המוצרים טעונה אישור של התשלום על ידי חברת האשראי, זמינות או מלאי המוצרים באתר וזמינות שירותי השליחויות, על פי שיקול דעת החברה.
  8. במידה ויימצא כי חברת האשראי אינה מאשרת את עסקת הרכישה ו/או כי הפריטים שהוזמנו אינם נמצאים במלאי החברה, החברה תשתדל למסור הודעה מתאימה למזמין.
  9. במידה וחברת האשראי לא תכבד את העסקה, יתבקש המזמין ליצור קשר עם צוות האתר על מנת להסדיר את התשלום. במידה והמזמין לא עשה כן תוך יום עסקים אחד, תבוטל ההזמנה באופן חד צדדי.
  10. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או צוות האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות במקרה של עיכוב ו/או תקלה ו/או נזק אשר אינו נובע מפעילות האתר לרבות במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתם, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר / מחדלי חברת השילוח, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו של צוות האתר.
  11. מובהר בזאת כי על המזמין להיות בכתובת שמסר בעת זמני האספקה אשר תואמו עמו ו/או לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר יוכל לקבל את המשלוח בכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. ככל והמזמין ו/או אדם מטעמו לא יהיו נוכחים בכתובת שנמסרה בעת הזמנים שנקבעו לאספקה, החברה תשתדל (אך לא מתחייבת) לעשות מאמץ ולאתר את המזמין באמצעות מספר הטלפון שמסר בעת ההזמנה. ככל ולא יעלה בידי החברה לאתר את המזמין ו/או במידה ולא נמצא בכתובת למשלוח אדם אשר יש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את ההזמנה, ההזמנה תוחזר למשרדי החברה ועל המזמין לדאוג לאסוף את ההזמנה מכתובת החברה עד לחצי שעה לפני תום פעילות החברה באותו יום. מובהר כי במקרה זה לא יינתן זיכוי ו/או החזר על מחיר המשלוח והמזמין יישא בעלות ההזמנה ובדמי המשלוח באופן מלא. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד בעקבות כך.
  12. היות שמדובר במוצרי מזון ומוצרים פסידים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשמיד כל הזמנה שהוכנה ולא נאספה עד חצי שעה לפני תום פעילות החברה ביום האיסוף שסוכם עליו, וללא כל החזר כספי. המזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  13. מועדי אספקת המוצרים, אזורי המשלוח והחלוקה ושעות פעילות מוקד הלקוחות נתונים לשינויים, והכל בהתאם לשיקול דעת החברה.
הרשמה